Egenskaper tilknyttet ABBA (ADHD)

Fellestrekk for oss med hyperaktivitet (ABBA) (*)

Det er hverken merkelig eller ulogisk at for eksempel individer med interesse for musikk, bøker, pc eller idrett har fellestrekk. Disse interesseområder hører sammen med MI-områdene Musikalitet, Språk, Logikk og Motorikk.

Vi som oppfattes som hyperaktive har sterk Kreativitet . Fellestrekk for oss er oftest følgende:

 • Vi har 100 villhester i galopp oppe i hodet
 • Vi er fulle av ideer og prosjekter
 • Vi begynner ofte med prosjekter, men har problemer med å avslutte dem.
 • Er sterkt engasjert: Vi kan ikke engasjere oss til 30, 50 eller 70%, alt vi gjør er 100%
 • Og når vi ikke gidder, er det også 100% som gjelder: Vi gir 100% blaffen i det.
 • Det vil si at om vi er glad, er vi det til 100%. Samme om vi er lei oss: 100%.
 • Vi klarer ikke å bare bry oss litt: Enten bryr vi oss til 100%, eller gir vi blaffen til 100%.
 • Vi er intense og lever oss inn i alle situasjoner.
 • Vi er empatiske og følsomme, har lett for å gråte.
 • Vi er også fulle av følelser: Det er like lett å smile som å gråte, og humøret kan endre seg på et sekund. Det er grunnen til at vi noen ganger blir diagnostisert med bipolar lidelse.
 • Vi ser muligheter i alt, ikke noe er umulig.
 • Det gjør at vi aldri gir opp, fordi vi alltid ser løsninger.
 • Løsningene vi ser gjør at vi ofte sier ”Jeg skal bare…”. ”Jeg skal bare prøve en ting til…”
 • Vi har mange planer og drømmer… Noe klarer vi kanskje å få til, men oftest blir vi ikke ferdig med ting vi begynner på, fordi nye planer kommer i veien.
 • Vi er nysgjerrige, og kan "litt om alt".
 • Mange ganger blir vi oppfattet som veldig intelligente, fordi vi er fulle av løsninger. Men vi er ikke nødvendigvis det, vi er bare mangsidige.
 • Vi er ikke spesielt sosiale av oss, og tåler ikke å bli kommandert.
 • Vi kjeder oss veldig lett, det er grunnen til at vi er flinke til en del skolefag men ikke til andre.
 • Vi vil ha omveksling.
 • Vi har ikke respekt for autoriteter: Det verste en kan gjøre er å gi oss ordre.
 • Vi har en sterk vilje, og går ofte mot strømmen.
 • Vi tenker ofte i andre baner, og ser ting som andre ikke ser.
 • Andre forstår ikke våre behov eller hvordan vi fungerer. Bare en ABBA kan forstå en ABBA. Og det er grunn til at vi ikke får den hjelpen vi trenger av samfunnet.
 • (*) Vi sier ikke at vi har ADHD/ADD, vi sier at vi er ABBA, som er en forkortelse for Absolutt Begavet, Bare Annerledes