MI-skolen

MI (Multiple Intelligences)

Det aller viktigste verktøyet vi bruker for å hjelpe hyperaktive er MI (Mange Intelligenser, internasjonalt kalt Multiple Intelligences).
Vi står alene om i verden med det.

I dette konsept finner vi den eneste logiske forklaringen til hvorfor vi er som vi er, hvorfor vi har den jobben eller de interessene vi har: Det bygger på at vi har 10 intelligenser, og at vi er flinkest til to av dem. Konsekvent er vi svakere på to andre intelligenser.

Konseptet finnes beskrevet i boken ”Våre ti intelligenser” (Fagbokforlag, 2008)

Det finnes flere aktører som jobber med MI, men dette konseptet er annerledes og mer praktisk rettet. Det er skapt av Georg Ulvehøj, i hans tid som lærer. Andre MI-konsepter kan ikke brukes i denne sammenheng.

Innen MI-skolen sier vi ikke at noen ”har” ADHD, vi sier at personen ”er en ABBA”: en Absolutt Begavet, Bare Annerledes-person.

Våre kurs viser til pedagogisk/psykologiske løsninger for å gjøre livet lettere for barn/voksne diagnostisert ADHD ved hjelp av MI:

- Utredning sterke/svake sider ved MI-skolen

- Midlertidig fokus på de to sterke sidene

- Tilpass faget til eleven, ikke eleven til faget

- Alle fag kan gjøres praktiske

- Innføre begrep som Respekt, Moral, Toleranse, og Rett og Feil

Det skal også nevnes at det som er spesielt med de som er diagnostisert ADHD er at de er vanvittig kreative! Deres Kreativitet er én av deres to sterkeste intelligenser og det stiller spesielle krav på forståelse og bemøtende.

MI kan også brukes til å finne frem til barnets sterke evner, til å få hjelp med valg av linje i VGS eller til valg av passende universitetsstudier.

Brukt av lærere, er MI et verktøy som underletter undervisningen, samtidig som elevene blir mer harmoniske.

De ti intelligensene er

Selvinnsikt
Språk
Motorikk
Intuisjon
Logikk
Hukommelse
Sosial Intelligens
Musikalitet
Romsforståelse
Kreativitet

Videre forklaringer finner du ved MI-skolen