Skolens rolle

Skolens rolle

De fleste elever misliker skolen, av ulike grunner: De føler seg alene, mobbet av medelever eller lærere, eller føler at det er bortkastet tid. De mener at om det er tenkt at de skal gå på skole i 13 år, så skal den tiden være fyllt med ting som de oppfatter som viktige.
Viktigst av alt: De føler at de ikke blir hørt. Allerede fra vi er små har vi drømmer, ting vi ønsker skal bli virkelighet. Skolen hjelper ikke de unge å forvirklige sine drømmer, fordi skolen har egne drømmer, som den oppfatter som viktigere enn alt annet: At alle skal lære det samme, alle skal gå på den samme stien. Om noen ikke vil gå den stien og gjør opprør, vil den bli diagnostisert og satt på medisiner. Å ikke få lov til å realisere drømmene sine skaper frustrasjoner, som skaper irritasjon, aggresjon, fortvilelse, oppgitthet, dårlig selvbilde og selvtillit. I mange tilfeller depresjoner, selvskading, stoffmisbruk, selvdestruktive handlinger, selvmordstanker og...

I et slikt miljø og med disse forutsetningene, er det rart at mange dropper ut?

Skolens rolle før:

 • Opplæringen frem til ca 1700-talet, individtilpasset undervisning:
 • fattige gutter fikk lære et yrke av far eller måtte ut og jobbe. Jenter fikk lære kunsten å være gode husmødre.
 • rike sønner fikk undervisningen tilpasset til familiens interesser (storgård, kunst, vitenskap, fremmende språk, etc)
 • Senere kom opplæring i Folkeskolen (2 år)
 • Ca 1850 og industrirevolusjonen: Fabrikkeierne hadde behov for lesedyktig arbeidskraft og startet egne skoler. Derved kunne de også bestemme innhold.
 • Skolens rolle i dag:

 • I dag sitter elevene 13 år på skolebenken =14.000 timer derav 150 timer for å lære å regne, lese og skrive.
  Mye av den tiden er bortkastet.
 • Alle skal være like, uansett bakgrunn eller evner
 • Politikerne sier at Alle skal ha samme muligheter, men mener Alle SKAL lære det samme
 • Elevene skal dempes, slik at de blir ambisjonløse
 • Systemet vil få eleven å tro at
 • å bli undervist = å lære
 • å ta en eksamen = å ha kunnskap
 • å ha et vitnemål = ha kompetanse
 • Systemet vil få eleven til å også tro at
 • å få gode karakterer fører til en god jobb
 • en god jobb fører til mye penger
 • mye penger fører til virkelig lykke
 • Politikere ønsker ikke selvtenkende, initiativrike individer, de er en trussel, de stiller krav til samfunnet.
 • Politikere ønsker et forutsigbart samfunn, som er lettere å styre.
 • Politikere vil få skolen til å bli en forvaringsplass frem til ungdommene er gammel nok til å begynne jobbe.

 • Det skal sies at det ikke er lærerens feil:

 • Lærere bruker det meste av sin tid til å håndtere konflikter og gjøre papirarbeid
 • Alt skal dokumenteres
 • De fleste lærere i dag ønsker å gjøre ting annerledes
 • I tillegg må de ta ansvar for ting som foreldre tradisjonelt skulle gjøre
 • Lærere skal være mor/far, psykolog, rådgiver, kurator, uten å ha fått nødvendig utdanning.
 • Manglene i lærerutdanningen fører til at hyperaktive elever hverken får forståelse eller hjelp på skolen. Den enkleste løsningen blir oftest å sende dem videre til PPT, også for å minske arbeidsbelastningen på lærerne.
 • Rektorene sier at de ikke får tilstrekkelige ressurser, og politikerne lukker øynene for problemene fordi ingen setter press på dem.
 • I USA er det mange foreldre som har valgt å ta barna sine ut av skolen for å undervise dem selv i noe som kalles "unschooling". Det kan man gjøre i Norge også. Det er ikke nødvendig med lærerutdanning for å lære opp egne barn.

  Vi kan være behjelpelig med pedagogisk støtte til foreldre som trenger hjelp, ta kontakt på email kontakt@mi-skolen.no.