Gratis konsultasjon

Nå kan du få en gratis telefonkonsultasjon, verdi 700 kr!

Vi har et spesialtilbud til alle som kontakter oss: Du får en halvtime gratis konsultasjon i telefon.
For at vi skal kunne forberede oss før samtalet og for å spare deg tid, ber vi at du svarer så kort som mulig på følgende spørsmålene, og minner om at skjemaet selvfølgelig er 100% konfidensielt.

Kopiér inn spørsmålene på et dokument, skriv svaren og returner dokumentet til oss via email.

Følgende spørsmål gjelder om vedkommende er et barn:

 • Hvor gammel er barnet?
 • Hva heter barnet (kun fornavn)?
 • Hvor bor dere hen?
 • Har barnet en diagnose? I så fall hvilken?
 • Tar barnet medisiner?
 • Medfører medisinering bivirkninger?
 • Er problemet relatert til hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker eller begge deler?
 • Hva har moren for utdanning?
 • Hva har moren for jobb?
 • Heltid?
 • Hva har faren for utdanning?
 • Hva har faren for jobb?
 • Heltid?
 • Bor foreldrene sammen?
 • Om foreldrene ikke bor sammen, finnes det en samboere med i bilde?
 • Er problemet tilsted hjemme?
 • Er problemet tilsted på skolen?
 • Hva slags mat spiser barnet normalt?
 • Hvor ofte drikker barnet brus?
 • Hvor ofte spiser barnet godterier?
 • Dette barn er nok veldig kreativ. Hva har det for fritidsinteresser?
 • Får barnet sin nysgjerrighet tilfridstilt på skolen?
 • Opplever barnet at lærere bryr seg om ham/hun?
 • Dette barnet er antakelig veldig intens. Får det ofte utbrudd?
 • Hvis svaret er ja, hva skyldes utbruddene på?
 • Opplever foreldrene at det er lett å kommunisere med barnet?
 • Kan du beskrive med enkle ord eventuelle andre problemer som kan være tilsted?

Følgende spørsmål gjelder om vedkommende er voksen:

 • Hvor gammel er du?
 • Hva heter du (kun fornavn)?
 • Hvor bor du hen?
 • Har du en diagnose? I så fall hvilken?
 • Tar du medisiner?
 • Medfører medisinering bivirkninger?
 • Er problemet relatert til hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker eller begge deler?
 • Hva har du for utdanning?
 • Hva jobber du med?
 • Heltid?
 • Er problemet tilsted hjemme?
 • Er problemet tilsted på jobben?
 • Hva slags mat spiser du normalt?
 • Hvor ofte drikker du brus?
 • Hvor ofte spiser du godterier?
 • Du er nok veldig kreativ. Hva har du for fritidsinteresser?
 • Oppfatter du din jobb som meningsfull?
 • Du har nok mange ideer i hodet. Klarer du å holde telling på dem?
 • Kan du gi eksempel på dine viktigste ideer/planer?
 • Bruker du å komme i mål med dine planer?
 • Opplever du at folk rundt deg bryr seg om deg?
 • Du er antakelig veldig intens. Får du ofte sinneutbrudd?
 • Hvis svaret er ja, hva skyldes utbruddene på?
 • Opplever du at andre synes at det er lett å kommunisere med deg?
 • Kan du beskrive med enkle ord eventuelle andre problemer som kan være tilsted?