Bruk av tid og energi

Bruk av tid/energi

Samtlige punkter under Praktiske løsninger er like viktig.

For oss som har 100 galopperende villhester i hodet, er det nødvendig å klare å fokusere på én hest åt gangen… når vi må. Ellers er det viktig for vår psykiske helse å la hestene galoppere akkurat som de vil.
Vi lærer våre kursdeltakere ulike metoder, som sammen gjør at vi klarer å fokusere, å bli effektiv, å få ting gjort. Vi er ikke A4, så vi bruker verktøy som eggklokke og søppelfyllinga…