Om ADHD (ABBA)

Hva er ADHD?

 • ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Engelsk ”disorder” betyr ”urede, forstyrrelse”, mens ”disease” betyr ”sykdom”
 • ADHD ikke en sykdom, men en forstyrrelse.
 • ADD er det samme, unntatt ”Hyperactivity”
 • Diagnosen stilles ut fra en bok kalt DSM-IV, som står for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Observere ordet ”Statistical”, som sier at boken viser til statistikk, og ikke tar hensyn til at alle er individuelle og ulike.
 • Les neste punkt i menyen Ikke en sykdom

Men alt er ikke ADHD. Blant mine klienter har jeg ofte sett at barn av og til kan diagnostiseres som ADHD når det egentlig er

 • manglende oppdragelse (foreldrene har ikke tid, ork eller kunnskap)
 • manglende grensesetning hjemme eller på skolen
 • tegn på at barnet ikke har det bra: Det er frustrert, oppgitt, har annet som er viktigere i tankene (kjærlighet, kamerater, ensomhet, mobbing, skilsmisse, er ikke forstått, etc)

Medisinering mot ADHD

 • Kurerer ikke, bare demper symptomene
 • Forbedrer ikke studieresultatene
 • Demper kreativiteten
 • Har alltid bivirkninger, iblant farlige
 • Er avhengighetsfremkallende
 • Les ”Piller & profiter” av Dr John Virapen (Forlaget Booklund)