Praktiske løsninger

Praktiske løsninger

Livet er tøft når vi har så mange ideer og tanker vi drømmer om å gjennomføre. Våre private drømmer krasjer iblant med ting som vi absolutt må gjøre, for eksempel lønnsgivende arbeid. Femti timer i døgnet er ikke nok, tiden flyr uten at vi blir ferdige, og vi får dårlig samvittighet og føler oss stresset.

Våre kurs viser til praktiske løsninger for å gjøre livet enklere for barn/voksne med ADHD.

Praktiske verktøy
For barn:
- Alle skolefag kan gjøres praktiske
- Sett listen for utfordringene høyt
- Ikke la eleven sitte ved dør eller vindu
- Fang inn elevens oppmerksomhet
- Bruk tid sammen med eleven, de føler seg ofte alene
- Unge har det ikke godt, og går sammen i flokk fordi det gir dem trygghet.
- Oftest dårlig selvtillit og selvbilde
- Bruk eggklokken ved arbeid, 5 minutter for barn
- Manglende kontakt med voksne (lær å kjenne barnet). Barn har store problemer
- De snakker ikke om det...
- ... men de holder seg i flokk
- Mange foreldre/lærere kan ikke lese signalene
- Kjenner du til hvilken ungdomskultur ditt barn hører til og hva de står for?
- De ønsker å bli hørt
- De vil bli oppdaget, ikke få oppmerksomhet
- Hvis ikke skolen kan hjelpe, finnes det andre løsninger:
• Snakk med politikere
• Ta barnet ut av skolen (hjemundervisning eller unschooling)
• Mediaoppmerksomhet

For voksne:
- Mange har det ikke godt, etter et helt liv med slit. Få hjelp med å rydde opp i psyken.
- Dårlig selvtillit og selvbilde må bedres
- Bruk eggklokken ved arbeid, 25 minutter for voksne
- Maks tre prosjekt samtidig
- Planlegg tiden, prioriteringsliste
- Ta opp det med familje og venner det som har kommet frem på kurset.