FAQ / OSS

Er ADHD/ADD en sykdom?
Absolutt ikke!
ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ordet Disorder betyr "uorden". Det engelske ordet for sykdom er disease. Altså uorden, ikke sykdom. Her er det også viktig å nevne at disse ordene er ekstremt nøye valgt av folk innen legemiddelsindustrien og liknende, for å gardere seg mot ansvar i forbindelse med rettssaker.

Øker antalet ADHD-barn?
Nei, det er antallet diagnostiseringer som har økt i Sverige og Norge. I andre land, som f eks Brasil og Frankrike, er diagnostisering av ADHD minimal. Franskmenn tror ikke på ADHD.

Kan skanning av hjernen påvise ADHD?
Skanning av hyperaktive barns hjerner viser annerledes bilder enn andre barn. Årsaken er at skanningen viser hvilke deler av hjernen som er mest aktive. Forskjellige individer bruker forskjellige deler av hjernen, ut fra hvilke sterke sider vi har. Hyperaktive barn er ekstremt kreative, det er den aktive kreativiteten som synes på bildene.

Hvorfor er det alltid problemer rundt ADHD-diagnostiserte barn?
Det er ikke barna som lager problemer, det er omgivelsen som ikke forstår årsaken til at barna er som de er. Gir man dem rett type undervisning, oppdragelse og støtte, er de som alle andre barn: Til glede for sine lærere og stolthet for sine foreldre.

Kan rett diett hjelpe mot hyperaktivitet?
Absolutt, rett diett er en av de tingene man må se på for å få roligere barn. Men rett diett alene er ikke løsningen.

Jeg har hørt at forandringer/skader i hjernen er årsaken til ADHD. Er det riktig?
Enkelte teoretikere påstår å ha funnet "årsaken" til hyperaktivitet som en konsekvens av skader eller for lite/mye av enkelte signalsubstanser i hjernen. Det er kun teorier, ikke noe som er påvist.
Hyperaktivitet er en konsekvens av at individet er ekstremt kreativt, og denne kreativiteten medfører høy virksomhet i de delene av hjernen som er involvert i problemløsningsprosessen. De barna har behov for en tilpasset skolehverdag, på like linje med andre barn som er ekstremt musikk-, idretts-, danse-, matte- eller leseinteresserte.

Er ADHD/ADD arvelig?
Like arvelig som andre personlige egenskaper, som for eksempel interesse for musikk, idrett, dans, bøker, tall etc.

Kan man få hjelp av foreningen ADHD Norge?
Vi synes ikke det. Vi oppfatter dem som sterke tilhengere av bruk av medisiner, og at de har ikke noe tilbud om alternative pedagogiske løsninger. De følger de retningslinjer som er satt av professorer, forskere og andre ”eksperter”, som alle har fått støtte i en eller annen form fra legemiddelsindustrien. Selv ADHD Norge får økonomisk bistand fra industrien.

Finnes det alternativ til piller?
Ja. Vi som mener at ADHD/ADD hverken er en sykdom eller en lidelse, men som årsakes av andre faktorer, løser problemene på andre måter: Vi anbefaler tilpasset diett, skolegang med spesielle pedagogiske metoder samt forståelse for årsaken til hyperaktiviteten. Akkurat det siste er ekstremt viktig. Vi mener at man må se på hele bildet, og bruke flere metoder samtidig.

Kan kosthold hjelpe?
Kosthold hjelper, men ikke alene. Det er kjent at enkelte produkter, som sukker, melk, gluten, enkelte E-tilsetninger samt bær som innholder salisylsyre, gir et sterkt overskudd av energi. Det er altså ikke en god løsning å gi barn godteri for å roe dem ned.
Det finnes andre preparater (tran) som har gitt gode delresultater, men her er det viktig at det brukes rett trankvalitet. Et kjent merke er ikke garanti for god kvalitet.

Hva er Ritalin? Er det et narkotisk stoff, og blir barnet avhengig?
Ritalin er firmanavnet for et kjemisk stoff som heter metylfenidat, og er et amfetaminderivat. Med andre ord, det virker på samme måte som amfetamin og har samme bivirkninger. Noen av de rapporterte bivirkningene av Ritalin er: depresjoner, abnorm tenkning, hallusinasjoner, psykoser, emosjonelle forstyrrelser, overdoser, selvmordstendenser, problemer med fordøyelse, hjerte og lever, konvulsjoner, epileptiske anfall, rusmiddelavhengighet, håravfall, reduksjon i hvite blodlegemer, uro, permanente personlighetsforandringer og fiendtlighet. Det har forekommet rapporter om dødsfall ved normalbruk av Ritalin. Samtlige bivirkninger ifølge produsenten.
For å svare direkte på spørsmålet om barn blir avhengig av Ritalin ved normal bruk, så er svaret: Ikke alle som bruker Ritalin blir narkotikamisbrukere, men mange narkotikamisbrukere har begynt sitt misbruk med Ritalin. Noe prosenttall er ikke å få, årsaken er at det ikke finnes økonomiske ressurser for å drive en langtidsprosjekt som må gå over 10-20 år for å gi sikre tall. De som har de nødvendige ressursene er legemiddelindustrien, men de vil neppe gi tilskudd til et prosjekt som kan vise at deres produkter kan være farlige.

Hva er Concerta?
Det er det samme virkestoffet som i Ritalin, metylfenidat. Samme bivirkninger.

Er det nye Strattera bedre?
Nei, tvert i mot:
Selv om det ikke er et amfetaminlignende preparat ved inntak, det aktive kjemiske stoffet atomoksetin blir omgjort til amfetamin av kroppen ved metabolismen.
Produsenten for Strattera (http://www.strattera.com/Pages/index.aspx) har helt i starten på sin webside en sterk advarsel mot at produktet kan fremme selvmordstanker, mer enn Ritalin og Concerta.

Min lege har sagt at Ritalin ikke er et amfetaminpreparat. Er det riktig?
Nei. Enkelte leger sier det fordi de mener at "det er unødvendig å skremme foreldre ved å nevne risikoen med Ritalin" eller liknende preparater. Den legen som påstår noe slikt sier ikke sannheten.
Slike preparater er i USA klasset som Schedule II. Schedule I er preparat som absolutt ikke får selges, Schedule II er preparat som er sterkt avhengighetsfremkallende, i linje med opium, morfin og kokain. Ritalin og Concerta hører til denne kategorien.

Finnes det andre preparater som kan hjelpe?
Det pågår forsøk med fiskeolje som kosttilskudd (Eye-Q) og resultatene virker meget lovende (se www.durhamtrial.org). Men det løser ikke hele problemet, som er avhengig av andre faktorer også. Det er nødvendig å se på helheten.
En annen produkt er "Neu-BeCalm'd". Den selges i USA (se www.nubecalmd.com/)
Det er også viktig å bruke rett fiskeolje: Tran som er varmt opp har ikke de samme egenskaper som den skal ha. Mattilsynet har i 2007 gjort en del inspeksjoner i forbindelse med leverandører til Norges største tranprodusenter, og resultatene er mildt sagt skremmende.
Les
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2128117.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2128019.ece

Kan man stole på det BUP og PPT sier om ADHD og Ritalin/Concerta/Strattera?
Først skal det nevnes at det ikke er alle innen BUP og PPT som er enig i den tradisjonelle tenkemåten rundt ADHD, men de må følge retningslinjene om de skal få beholde jobben. Nei.
For det første: Det PPT og BUP sier om ADHD/ADD er styrt av professorer og forskere, som alle har fått deler av sin utdanning betalt fra legemiddelsindustrien og som fortsatt har økonomiske interesser på området.

Dere mener at professorer og forskere har økonomiske interesser innen ADHD. Hva vil det si?
Forskning er en pålagt del av en professors arbeidsinnstruks. Til forskning gis deti tillegg en del bidrag, dels fra staten og dels fra legemiddelsindustrien, som selvfølgelig ikke ønsker negativ omtale. Kort sagt: Om en professor/forsker ønsker å beholde jobben, må den vise til "riktige" resultater. I tillegg holder de også en del betalte forelesninger og kurs, samt gir ut en og annen bok.

Hvorfor velger dere å gå ut med denne type informasjon?
Årsaken til at denne websiden har blitt til er at mange foreldre ikke blir informert om andre løsninger enn de medisinske. De foreldre som mener at ADHD/ADD ikke nødvendigvis er en sykdom og av den grunn ikke vil medisinere sine barn, eller foreldre som mener at risikoen for alvorlige bivirkninger ved medisinering med sterke preparat er for stor, har rett til å bli informert om ikke-medisinske metoder. Om din BUP- eller PPT-saksbehandler ikke informerer deg om de mulighetene, er de ikke kompetente til å gi deg råd vedrørende ditt barns beste.
Når det er sagt, så finnes det mange dyktige og kompetente folk innen legestanden, BUP og PPT, som er opptatt av det beste for barna, og som også fortviler over at de ikke har andre muligheter enn medisinering. Men de får ikke lov til å vise til andre metoder, med stor risiko for utfrysning fra miljøet.

Kan man stole på hva legen sier om ADHD/ADD?
Avhengig av hvilken lege du snakker med. For å få lov til å skrive ut medisiner mot ADHD/ADD må den enkelte legen selv søke om lov. Mange leger vil ikke jobbe med den slags medisinering fordi de ikke tror på diagnosen, da de mener at ADHD/ADD ikke er en sykdom, men et atferdsproblem. Andre leger har ikke noen betenkeligheter mot å skrive ut piller.
Det skal nevnes at det pågår store rettssaker og debatter internasjonalt om rollen som legemiddelindustrien spiller i ADHD/ADD-miljøet. Det er mange leger, psykiatere og psykologer som mener at det er legemiddelindustrien som styrer markedet gjennom å tilby enkelte leger dyre "kurs" i utlandet, eller ved å gi økonomiske bidrag til enkelte formål. Vi overlater til domstolene å ta stilling i dette spørsmålet.

Hva går de pedagogiske metodene ut på?
De pedagogiske metodene har sin utgangspunkt i prinsippene om "Våre ti intelligenser" (les http://www.mi-skolen.no/) der hyperaktivitet forklares med at enkelte individer har en meget markert Kreativitet. Kreative mennesker er spesielle og har et personlighetstrekk som samfunnet ikke er særlig tolerant mot.
Det er viktig at barn og voksne forstår hva som driver dem, og på hvilken måte deres evner til kreativitet kan brukes på en positiv måte. Når denne forståelsen en gang er nådd, kommer neste trinn, som er å systematisere sin arbeidsdag, slik at resultatet blir så produktivt som mulig. Til dette bruker vi forskjellige metoder.
Uansett må barn og ungdom lære å ta ansvar for det de gjør, og de må lære å tenke før de handler. Det vil si at barn må lære at foreldre har null-toleranse mot negativ atferd, og at hver negativ handling medfører konsekvenser. Metodene er ikke nye og virker med kort varsel.
Det er viktig å nevne at å ha styring over hva en gjør bare er viktig i forhold til ens arbeidsoppgaver. På fritiden er det lov å slippe hele sin fantasi løs.

Hvis det er et adferdsproblem, er det foreldrenes sin skyld da?
Absolutt ikke! At foreldre jobber mye mer nå enn før, og at mange, spesielt mødre, finner seg selv i en dobbeltarbeidende rolle, gjør oppdragerjobben vanskeligere for denne generasjon enn for tidligere generasjoner, der de oftest var to ansvarlige for oppdragelsen, og ofte også hadde god hjelp fra storfamilien. Mange foreldre kjenner seg maktesløse når barna er ekstra krevende eller ikke helt like "normalbarnet". Skolen og skolesystemet bidrar ikke heller på en positiv måte til barnas utvikling.
Vi tilbyr kurs for foreldre som ønsker å gjøre noe med denne maktesløsheten, og med sitt forhold til sine barn.

Har dere noe samarbeide med Scientologene?
Ikke i det hele tatt! Slike påstand får vi ofte fra folk som er for medisinering.
Grunnårsaken til at denne websiden har kommet opp, er at vi føler et sterkt behov for å hjelpe dem som trenger det, slik at de får et bedre liv når de er unge og muligheten til en bedre fremtid når de blir eldre.
Vi er i utgangspunkt idealister.