Hjelp med studievalg

Mange unge i dag er i tvil om hva de vil utdanne seg til eller hva de vil jobbe med i fremtiden.

På ungdomstrinn velger elever ofte samme linje som kameratene, eller velger bare for å velge ett eller annet. Det er en av årsakene til drop-out, både fra videregående skole og universitet.

Universitetstudenter trenger av og til hjelp med å finne ut hvorfor de ikke presterer som forventet i de forskjellige fag. De har hatt bruk for vår MI (Mange Intelligenser) for å finne ut om de har valgt rett, eller for å finne ut hvilke fag som de kan forvente seg å få gode resultater i, samt hvilke fag de ikke behøver legge ned store forventninger på.

Ved hjelp av MI-metoden er det enkelt å finne ut hvilke evner du har, hvilke fag du jobber lettest med og hvilke yrker som passer for deg.

Hos oss kan du få den hjelpen du trenger.

kontakt@mi-skolen.no